O zespole

Zespół Wokalny „Rondo”

 
Powstał z inicjatywy chórzystów w 2006 roku. Tworzą go miłośnicy śpiewu, absolwenci Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, byli członkowie chóru dziecięcego „Con Brio”, a obecne studenci i absolwenci wrocławskich uczelni oraz uczniowie liceów.
Zespół występuje w kraju i za granicą. Czynnie angażuje się w życie kulturalne Wrocławia. Brał udział w prestiżowych wydarzeniach takich jak: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” czy „Leo Festiwal”. Wykonuje muzykę chóralną różnych epok (w tym kompozycje XX i XXI wieku) oraz opracowania standardów muzyki rozrywkowej, a także aranżacje muzyki tradycyjnej.
Zespół nagrał dwie płyty: „Rondo kolęduje” oraz „Musica grata Deo”.

Kierownik zespołu

Zespół prowadzi dr Małgorzata Podzielny – absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa w Bydgoszczy.
Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego (prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia zespołów dziecięcych z emisją głosu).
W latach 2003-2010 była również wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu i Zespołu Wokalnego „Rondo” złożonego z absolwentów tej szkoły oraz dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
Uznawana za specjalistkę od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce. Wielokrotnie otrzymywała nagrody dla najlepszego dyrygenta na konkursach chóralnych. Za osiągnięcia artystyczne otrzymała odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zespoły biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory zebrało się ponad siedemdziesiąt. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.
Repertuar

2009

II miejsce podczas I Dolnośląskiego Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie.

2008

II miejsce podczas I Dolnośląskiego Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie.

2007

II miejsce podczas I Dolnośląskiego Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie.